CZ DE EN
Czech Plastic Production Logo
Czech Plastic Menü  
CZ
DE
EN
Czech Plastic Logo

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Základní informace

Prohlášení o ochraně osobních údajů má informovat uživatele této webové stránky o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů provozovatelem webových stránek Czech Plastic Production s.r.o..

Provozovatel webových stránek bere ochranu vašich údajů velmi vážně a zachází s vašimi osobními údaji důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy. Kvůli novým technologiím a stálému dalšímu vývoji je nutné na tomto prohlášení o ochraně osobních údajů provádět změny, proto doporučujeme si prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně pročítat.

Zodpovědným místem ve smyslu zákonů o ochraně údajů, zejména nařízení o ochraně osobních údajů EU (DSGVO), je:

Czech Plastic Production s.r.o.
Rudé armády 639/25
CZ – 733 01 Karviná – Hranice
Telephone: 0042 (0) 596/ 302 311
eMail: info@czechplastic.cz


Vaše práva

V rámci uvedených kontaktních údajů našeho pracovníka odpovědného za ochranu údajů můžete vždy uplatnit následující práva:

 • informace o vašich údajích, které jsou u nás uloženy a jejich zpracování,
 • oprava nesprávných osobních údajů,
 • smazání vašich uložených údajů,
 • omezení zpracování údajů, pokud nemůžeme smazat vaše údaje kvůli zákonným závazkům,
 • námitky proti zpracování vašich údajů u nás a
 • přenositelnost údajů, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi uzavřeli smlouvu.
Pokud jste nám poskytli svůj souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Jestliže jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů není provedeno v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Adresa pro dozorčí orgán společnosti Czech Plastic Production s.r.o. je

The Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
Phone information: +420 234 665 800

Účely zpracování údajů odpovědným orgánem a třetí stranou

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Přenos vašich osobních údajů třetí straně pro jiné než uvedené účely, se neuskuteční. Vaše osobní údaje předáme třetí straně pouze tehdy, pokud:

 • jste dali k tomu svůj výslovný souhlas,
 • je zpracování vyžadováno k provedení smlouvy s vámi,
 • je zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti,
 • je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů a není důvod se domnívat, že máte zásadní oprávněný zájem na tom, abyste své údaje nezveřejnili.

Vymazání nebo blokování údajů

Dodržujeme zásady vyhýbání se údajům a úsporám dat. Proto uchováváme vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro dosažení zde uvedených cílů nebo jak je stanoveno různými obdobími uchovávání stanovenými zákonem. Po ukončení příslušného účelu nebo uplynutí těchto lhůt budou odpovídající údaje běžně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo vymazány.

Shromažďování obecných informací při návštěvě naší webové stránky

Při přístupu na naši webovou stránku se automaticky pomocí souboru cookie sbírají informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) obsahují například typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb a podobně. Přitom se jedná pouze o informace, které neumožňují vyvodit žádné závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné dodávání obsahu požadovaných webových stránek a jsou povinné při používání internetu. Zpracovávají se zejména pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového připojení webové stránky,
 • zajištění bezproblémového používání naší webové stránky,
 • vyhodnocení zabezpečení a stability systému a pro další
 • administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu o výše uvedené účely pro shromažďování údajů. Nepoužíváme vaše údaje k tomu, abychom o vás vyvodili závěry. Příjemci údajů jsou pouze odpovědné subjekty a případně i pověření zpracovatelé.

Anonymní informace tohoto druhu mohou být námi statisticky vyhodnoceny, abychom optimalizovali naše internetové stránky a základní technologii.

Soubory cookies

Stejně jako mnoho jiných webových stránek také my používáme tzv „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přenášeny ze serveru webových stránek na váš pevný disk. To nám automaticky poskytuje určité údaje, jako například IP adresu, použitý prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Soubory cookies nelze používat ke spouštění programu nebo k přenosu virů do počítače. Na základě informací obsažených v souborech cookies můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.

V žádném případě nebudou shromážděné údaje předány třetím stranám nebo nebude vytvořeno spojení s osobními údaji bez vašeho souhlasu.

Samozřejmě můžete také prohlížet naše webové stránky bez souborů cookies. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastavovány tak, aby přijímaly soubory cookies. Obecně můžete kdykoli používání souborů cookies zakázat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Použijte funkce nápovědy vašeho internetového prohlížeče, abyste zjistili, jak tato nastavení změnit. Upozorňujeme, že některé jednotlivé funkce naší webové stránky nemusí fungovat, pokud jste používání souborů cookies zakázali.

Šifrování SSL

Abychom chránili zabezpečení vašich údajů během přenosu, používáme nejnovější technologie šifrování (např. SSL) přes protokol HTTPS.

Kontaktní formulář

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás e-mailem nebo kontaktním formulářem, udělte nám svůj dobrovolný souhlas, abychom vás mohli kontaktovat. To vyžaduje uvedení platné e-mailové adresy. Ta slouží k přiřazení dotazu a následné odpovědi. Uvedení dalších údajů je nepovinné. Údaje, které poskytnete, budou uloženy za účelem zpracování dotazu a případných následných otázek. Po vyřízení vašeho dotazu jsou osobní údaje automaticky smazány.

Použití služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen Google). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tj. textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle odesílány na server Google v USA a jsou tam uloženy. Kvůli aktivaci anonymizace IP na těchto webových stránkách bude však vaše adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Na objednávku provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace ke zhodnocení Vašeho využívání této webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a k dalším službám spojeným s používáním webové stránky a internetu, které bude poskytovat provozovateli stránek. IP adresa poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Účelem zpracování údajů je vyhodnocení využití webové stránky a sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce. Na základě používání webové stránky a internetu budou poskytovány další související služby. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webových stránek.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě možná nebudete moci využívat tuto webovou stránku v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje vygenerované souborem cookie a spojovala je s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy), tak také můžete zabránit zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem: Prohlížeč Add On k deaktivace Google Analytics.

Navíc nebo jako alternativu k prohlížeči Add On můžete zabránit sledování pomocí Google Analytics na našich stránkách kliknutím na tento odkaz. Přitom se na vaše zařízení nainstaluje opt-out Cookie. Tím zabráníte v budoucnu shromažďování pomocí služby Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč, dokud zůstane soubor cookie ve vašem prohlížeči nainstalován.

Použití Matomo

Tato webová stránka používá Matomo (dříve Piwik), open-source software pro statistické vyhodnocování přístupu návštěvníků. Matomo používá tzv. „cookies“, tj. textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky.

Informace generované souborem cookie o vašem používání internetové nabídky jsou uloženy na serveru ve Štrasburku ve Francii.

IP adresa je anonymizována ihned po zpracování a před uložením. Instalaci souborů cookies můžete zabránit změnou nastavení vašeho softwaru prohlížeče. Upozorňujeme, že u případného odpovídajícího nastavení nemusí být k dispozici všechny funkce této webové stránky. Můžete se rozhodnout, zda ve vašem prohlížeči smí být uložen jedinečný soubor cookie pro webovou analýzu, aby mohl provozovatel webové stránky shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje.

Použití Google Maps

Tato webová stránka používá Google Maps API pro vizuální zobrazení geografických informací. Při používání Google Maps společnost Google shromažďuje, zpracovává a používá údaje návštěvníků o využití mapových funkcí. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Zde můžete v centru ochrany osobních údajů také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete zde.

Vložená YouTube videa

Na některé naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem příslušných pluginů je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte stránku s pluginy YouTube, vytvoří se spojení se servery Youtube. Youtube bude informován o tom, které stránky navštívíte. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, může YouTube vaše chování při surfování přímo přiřadit k vašemu osobnímu profilu. Tomu lze zabránit tím, že se předtím ze svého účtu YouTube odhlásíte.
Pokud je spuštěno video YouTube, poskytovatel použije soubory cookies, které shromažďují informace o chování uživatelů.
Každý, kdo deaktivoval ukládání souborů cookies pro program Google Ad, nebude muset při sledování videí YouTube s žádnými takovými soubory cookies počítat. YouTube ale také i do jiných cookies neukládá osobní informace o používání. Chcete-li tomu zabránit, musíte zablokovat ukládání souborů cookies v prohlížeči.

Další informace o ochraně údajů u „Youtube“ naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords

Naše webová stránka používá sledování konverzí Google. Pokud jste se dostali na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy zaslané společností Google, Google Adwords nastaví soubor cookie do vašeho počítače. Soubor cookie pro měření konverze se nastavuje, pokud uživatel klikne na reklamu zobrazovanou společností Google. Tyto soubory cookies ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookie ještě nevypršel, můžeme my a společnost Google zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookies nelze tedy sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí souborů cookies pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazník se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku značky sledování konverzí. Avšak neobdrží žádné informace, s nimiž by mohli být uživatelé identifikováni.

Pokud se nechcete sledování účastnit, můžete požadované nastavení souboru cookie odmítnout – například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souboru cookie nebo nastaví váš prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookies z domény „googleleadservices.com“.

Vezměte prosím na vědomí, že soubor opt-out cookie se nesmí smazat, pokud nechcete zaznamenávat žádné údaje o měření. Pokud jste v prohlížeči smazaly všechny soubory cookies, musíte příslušný soubor opt-out cookie znovu natavit.

Doba uložení

Údaje o přístupu, jak bylo popsáno výše, po dobu jednoho měsíce. Údaje z Google Analytics uchováváme po dobu 14 měsíců, abychom mohli každoročně vyhodnocovat přístup na naši domovskou stránku.

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit toto prohlášení zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy splňovaly nejnovější právní požadavky nebo odpovídaly změnám našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů se bude vztahovat na vaši novou návštěvu.

Dotazy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud máte dotazy ohledně ochrany osobních údajů, pošlete nám e-mail nebo kontaktujte osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů v naší organizaci:

Czech Plastic Production s.r.o.
Rudé armády 639/25
CZ – 733 01 Karviná – Hranice
Telephone: 0042 (0) 596/ 302 311
eMail: dpc@czechplastic.cz